<kbd id='0a08eccb16'></kbd><address id='0a08eccb16'><style id='0a08eccb16'></style></address><button id='0a08eccb16'></button>

     reklama
     Opravy a diagnostika hydraulick?ch systémov
     reklama

     JCB 220X SLC: Recenze

     ?Oproti minul?m generáciám je to obrovsk? posun dopredu. Ale pri?li s t?m neskoro. Ostatné zna?ky to majú u? desa? rokov,“ sděluje mi Kubo SK, majitel nejsledovaněj?ího slovenského kanálu o bagrech na YouTube. Oba jsme si 220X vyzkou?eli na JCB X-DAYS – Kubo na Slovensku, já v ?echách. Co v?echno ?ada X p?inesla do světa pásov?ch rypadel královské hmotnostní kategorie?

     Vstup na stránky v?robcov

     天天影视色香欲综合网

     PAKRA ZF-SERVIS s.r.o.

     Autorizovan? servis ZF. Opravy p?evodovek a náprav, prodej ND.

     Aktuálne v?stavy

     Intermasz
     bautec 2020
     ConExpo-Con/Agg

     V?etky v?stavy ?

     天天影视色香欲综合网

     100 kolov?ch naklada?? Doosan pro spole?nost Cemex

     Doosan Infracore Europe B.V. oznámila uzav?ení dohody se spole?ností CEMEX, jedním z p?edních dodavatel? stavebních materiál? na světě, o rekordní dodávce 100 kus? kolov?ch naklada??. Nové naklada?e budou dodány i v ?R.

     V Mostě u? roste nová pobo?ka Kuhn - Bohemia

     Do jednoho roku vyroste v Mostě nová pobo?ka spole?nosti KUHN-BOHEMIA - v?hradního distributora stavebních stroj? Komatsu v ?eské republice.

     KOBEX Bohemia oficiálním dealerem stroj? Hidromek pro ?eskou republiku

     Spole?nost KOBEX Bohemia s.r.o. se k 1. prosinci 2019 stala oficiálním dealerem stavebních, zemních a tě?ebních stroj? zna?ky Hidromek do ?eské republiky.

     Spole?nost JCB slaví v?znamné v?ro?í v oboru naklada??

     Spole?nost JCB letos slaví 50 let v?roby kolov?ch naklada?? – a hned rekordním objemem produkce.  Během oněch pěti dekád do?lo k neuvě?itelnému roz?í?ení nabídky v?robce, kter? zavedl ?adu ?pi?kov?ch technologií a získal si celosvětově silnou pozici v oboru naklada??.

     Spole?nost NorWit oslavila se sv?mi zákazníky 25 let na trhu

     Spole?nost NorWit, s.r.o. s v?hradním zastoupením pro prodej a servis ru?ně veden?ch stroj? BOMAG v ?eské republice, p?i p?íle?itosti svého 25letého v?ro?í, v zá?í uspo?ádala pro své zákazníky a partnery Dny otev?en?ch dve?í.

     Oslavy 130 let pr?myslové ?koly v P?erově vyvrcholily odhalením pamětní desky ?otce bagr?“ Franti?ka Palíka

     Jméno prvorepublikového vynálezce a konstruktéra Franti?ka Palíka, které dokázala komunistická ma?inerie vyhladit tak dokonale, ?e ho dnes nenajde ani Google, o?ilo v pátek 18. 10. 2019 na ?estném místě v budově ?koly, kde studoval.

     Kovbojské p?est?elky o?ivily zákaznick? den Epiroc

     Ve ?tvrtek 19. 9. 2019 proběhl Zákaznick? den spole?nosti Epiroc.

     Do Autoservisu Petr Rada v Soběslavi nyní m??ete i s hydraulikou

     Od leto?ního roku mají v?ichni u?ivatelé stavebních stroj? mo?nost nechat si odservisovat hydrauliku na stroji p?ímo od v?robce hydraulick?ch systém? Bosch Rexroth.

     Zeppelin CZ slaví 50 let oficiálního zastoupení zna?ky Caterpillar na ?eském trhu

     Je to u? p?l století, co na ?esk? (tehdy ?eskoslovensk?) trh p?i?ly ?luté stroje Caterpillar spole?ně se servisem na nejvy??í úrovni v?etně dodání náhradního dílu do druhého dne.

     Nové kloubové sklápě?e Doosan s motory Stage V

     Zna?ka Doosan uvádí na trh nové kloubové sklápě?e (ADT) DA30-7 a DA45-7 vyhovující po?adavk?m Stage V.

     JCB vyrobilo prvních 50 elektrick?ch minirypadel

     JCB p?episuje historii sériovou v?robou prvního plně elektrického minirypadla.

     První elektrické rypadlo Bobcat sjí?dí z v?robní linky v Dob?í?i

     Spole?nost Doosan Bobcat EMEA oznámila, ?e první jednotunová minirypadla E10e s nulov?m p?esahem (ZTS) a elektrick?m pohonem sjela z v?robní linky ve v?robním závodě Bobcat v Dob?í?i v ?eské republice.

     Spole?nost Rokla GmbH koupila v?robce drticích a t?ídicích l?ic Hartl Crusher

     27. ?ervna firma Rokla GmbH se sídlem v německém Langenburgu získala 100% podíl ve spole?nosti Hartl Engineering & Marketing GmbH.

     Doosan uvádí nová mini rypadla splňující po?adavky Stage V

     Spole?nost Doosan Construction Equipment roz?í?ila firemní sortiment mini rypadel uvedením 2 nov?ch model? splňujících po?adavky Stage V.

     SMOLO Recycling s.r.o.

     Firma SMOLO Recycling s.r.o. byla zalo?ena v prosinci roku 2016 a její obchodní ?innost zapo?ala v dubnu 2017. P?sobí p?edev?ím v oblasti severní Moravy a Slezska.

     Caterpillar roz?i?uje typovou ?adu minir?padel o devět nov?ch model?

     Spole?nost Caterpillar p?íchodem nové generace stroj? p?episuje pravidla v kategoriích minir?padel.

     SE Equipment S45: Recenze

     Rozhrnovací li?ta, srovnávací rám, rovnací trámec… to jsou r?zné názvy pro za?ízení, kterému ?védové ne?eknou jinak ne? avj?mningsbalk. Jedná se o ocelov? sva?enec, kter? se umis?uje pod naklápěcí rotátor, ale s jist?m omezením s ním lze pracovat i ve spojení s naklápěcí hlavou Powertilt.

     Doosan DX350LC-7: Recenze

     Kdy? u? jsme byli na p?edváděcí akci Doosanu v Bělicích, nemohli jsme nevyu?ít mo?nosti udělat za den několik recenzí. Proto k nedávné recenzi malého rypadla Doosan DX35z p?idáváme p?esně o jeden ?íseln? ?ád vy??í stroj. Tím je dospělé rypadlo Doosan DX350LC-7 vá?ící 35 tun.

     Design z Brna: Smykov? naklada? s nosností do 1 t

     Kdy? se ?ekne ?stav konstruování VUT v Brně, ka?d? si jistě p?edstaví in?en?rské projekty na vědecké úrovni. Ve vět?ině p?ípad? jdou proto mimo ná? i vá? zájem, by? jsou populaci i vědě u?ite?né.  Ob?as se ov?em najde student místního oboru Pr?myslov? design, kter? se zajímá o stavební stroje stejně jako my. Mezi takové lidi pat?í i Michael Weiser.

     Doosan DX35z: Recenze

     Dnes se podíváme na 3,5 tunové minirypadlo vyrobené jihokorejskou firmou Doosan Infracore. Na testování stroje nás továrna pozvala do kamenolomu Bělice u Prahy.

     Od Poclainu k DHá?k?m: Díl 2

     V minulém díle jsme kolové r?padlo TY45, vyráběné v licenci francouzského Poclainu, opustili v momentě, kdy se p?estalo v roce 1980 vyrábět ve slovenském závodu v Martině. Dnes budeme sledovat dal?í osud těchto populárních stroj?. Ur?itě ale bude také zajímavé podívat se na jeden unikátní projekt, spojen? s obdobím v?roby r?padla v Martině, a také na dobovou konkurenci.

     Znáte největ?í dozer v?ech dob?

     Kdy? se ?ekne největ?í dozer světa, vět?ina lidí si vybaví Caterpillar D11. Nicméně ten svoji první pozici dr?el jen krátce do p?edstavení Komatsu D475A a následně D575A. Ani ten v?ak není největ?í.

     Smykem ?ízené naklada?e Caterpillar série D3: První foto

     Spole?nost Caterpillar uvedla 16 nov?ch kolov?ch (SSL) a pásov?ch (CTL) smykem ?ízen?ch naklada?? série Cat? D3.

     Aktuálne v odcudzen?ch

     Ukradnut? stroj: príslu?enstvo, Furukava serie F hydrulické kladivo, r.v. 2010, v?r. ?. stroja 0000000
     Popis: Bílá s modr?m potiskem
     Dátum odcudzenia: 12.9.2019.Miesto odcudzenia: Nové Město nad Metují.
     E-mail: dolansky.zdenek@seznam.cz
     Telefón: 603482464
     ?al?ie kontakty: Zdeněk Dolansk? (zadané 27. 09. 2019)
     CAT 301.8 C a podvalník Agados Adam/S 66 2E51380
     Ukradnut? stroj: minir?padlo, CAT 301.8 C a podvalník Agados Adam/S 66 2E51380, r.v. 2011, v?r. ?. stroja CAT3018CAJSB06406
     Popis: Odcizení CAT 301.8 a podvalníku na stavbě v Dobro?ovicích. Za informace vedoucí k nalezení odměna jistá!!!
     Dátum odcudzenia: 23.4.2019.Miesto odcudzenia: Dobro?ovice.
     E-mail: malek.luk@seznam.cz
     Telefón: +420 603226398 (zadané 24. 04. 2019)
     Ukradnut? stroj: in? stroj..., vibra?ní pěch BOMAG BT 65/4, r.v. 2017, v?r. ?. stroja 101540562257

     Dátum odcudzenia: 21.6.2018.
     Telefón: +420 602440511 (zadané 22. 06. 2018)
     CAT 246C
     Ukradnut? stroj: ?mykom riaden? naklada? kolesov?, CAT 246C, r.v. 2011, v?r. ?. stroja JAY04633
     Popis: V nedeli 5.2.2017 byl v Ivancicich u cerpaci stanice smer Ivancice z oploceneho arealu odcizen smykem rizeny nakladac CAT 246C. Projel plotem a po poli pokracoval smer Padochov. Nasledne byl spatren v obci Tetcice. Polepeny firemnim polepem BADIN. Za informace vedouci k nalezeni odmena 50.000, - K? telefon 777156747
     Dátum odcudzenia: 5.2.2017.Miesto odcudzenia: Ivan?ice.
     E-mail: radekbadin@seznam.cz
     Telefón: +420 777156747
     ?al?ie kontakty: V nedeli 5.2.2017 byl v Ivancicich u cerpaci stanice smer Ivancice z oploceneho arealu odcizen smykem rizeny nakladac CAT 246C. Projel plotem a po poli pokracoval smer Padochov. Nasledne byl spatrev v obci Tetcice. Polepeny firemnim polepem BADIN. Za informace vedouci k nalezeni odmena 50.000,- K? telefon 777156747 (zadané 06. 02. 2017)
     Ukradnut? stroj: traktor, Antonio Carraro S7X-800S, r.v. 2014, v?r. ?. stroja AC52144D8541108
     Popis: Rudá s p?edním záva?ím po bocích
     Dátum odcudzenia: 19.srpna.2016.Miesto odcudzenia: Dundalk.
     E-mail: matula.ludovit@gmail.com
     Telefón: +4210903348677
     ?al?ie kontakty: 004210315625187 (zadané 26. 09. 2016)

     Aktuálne v bazaru

     Tatra T815 S3
     Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám nákladn? automobil,r.v. 1984,motohodín 100000,r.v. 1984,v?kon 208kw,STK do 1\2021, nová spojka, nové zadní pneu, cena bez DPH (plátce)
     Cena 132 000,00 K? (~5 107,77 €) (bez DPH)
     E-mail: info@amoto.cz
     Telefon: 777325079
     ?al?ie kontakty: Josef Matou?ek
     Volvo EC 160CNL
     Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám pásové r?padlo,r.v. 2009,motohodín 10050,r.v. 2009,9900 mth,17 tun,hydraulick? rychloupínák,klimatizace,v?born? stav,udr?ovan?,cena bez DPH
     Cena 960 000,00 K? (~37 147,39 €) (bez DPH)
     E-mail: info@amoto.cz
     Telefon: 777325079
     Caterpillar 315C
     Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám kolesové r?padlo,r.v. 2003,motohodín 11000,Dobr? stav bez CZ TP
     Cena 600 000,00 K? (~23 217,12 €) (bez DPH)
     E-mail: popovic.pa@seznam.cz
     Telefon: +420 602384302
     Komatsu PC35 MR
     Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám minir?padlo,r.v. 2006,motohodín 4770,Komatsu PC35 MR váha 3, 9t ,kupovan? v ?R druh? majitel. L?íce 30, 60, 120 nové zuby a ?epy.
     Cena 450 000,00 K? (~17 412,84 €) (bez DPH)
     E-mail: ondra.vaindl@centrum.cz
     Telefon: +420 721807985
     Bagr pásov? oto?n? Takeutchi TB175 2x lamane rameno + 3x l?íce + drapák!!!
     Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám pásové r?padlo,r.v. 2003,motohodín 8500,Bagr pásov? oto?n? Takeutchi TB175 2x lamane rameno + 3x l?íce + drapák!!!R.v. 2003Nové rolny,turasy,pásyHydraulika velice rychlá a silnáP?íslu?enství v cenně:1x Hydraulick? rychloupínák CAT CW103x lopata: 180cm hydraulická svahovka,...
     Cena 750 000,00 K? (~29 021,40 €) (bez DPH)
     E-mail: Bagriste@gmail.com
     Telefon: +420 602603703
     MAN 23.422 odtahov? speciál - p?eprava stroj? a vozidel??
     Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám nákladn? automobil,r.v. 1994,motohodín 402000,MAN 23.422 odtahov? speciál - p?eprava stroj? a vozidel??-Najeto 402000km-Analogov? tachograf (papírové kole?ko)-Vse v perfektním stavu a neponi?né-Klimatizace-Manuální p?evodovka 16x vp?ed a 2x vzad (p?lky) -Kabina vzduch-Měchy vzduch...
     Cena 490 000,00 K? (~18 960,65 €) (bez DPH)
     E-mail: Bagriste@gmail.com
     Telefon: +420 602603703
     NEW HOLLAND B 115 JOYSTICKY + SVAHOVKA A 2 xPODKOPOV? L??CE-SUPER CENA!
     Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám r?padlo-naklada?,r.v. 2008,motohodín 8000,,Hmotnost 9 t,8 000 mth,V PROVOZU OD ROKU 2010,JOYSTICKY ,teleskop,klapa?ka,vidle,4x4x4,rychloupína?,v?vody na HRK,TP,SPZ,v ceně svahovka a 2 x podkopová l?íce,SUPER CENA!!
     Cena 690 000,00 K? (~26 699,69 €) (bez DPH)
     E-mail: matousek.v@volny.cz
     Telefon: +420 603229110
     Kontejner a míchací jednotka
     Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám in? stroj...,r.v. 2000,motohodín 100,Kontejner a míchací jednotka ST750A + vodní ?erpadlo, Kontejner obsahuje za?ízením (míchací jednotka,rezervní nádr?,vodní ?erpadlo). Jedná se o míchací centrum na bentonit a v?plach pro vrta?ku, vněj?í rozměry kontejneru:délka: 605 cm, 260 cm v??ka...
     Cena 150 000,00 K? (~5 804,28 €) (bez DPH)
     E-mail: matousek.v@volny.cz
     Telefon: +420 731568628
     ?al?ie kontakty: www.stavebni-stroje.cz
     MALOTRAKTOR WISCONSIN YUKON W 5000
     Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám traktor,r.v. 2009,motohodín 6200,Malotraktor WISCONSIN YUKON W 5000, hmotnost 1 600 kg, 6 250 mth, 4x4, 47 HP,hydraulické v?vody vp?edu i vzadu, závěs, ramena, zadní i p?ední náhon, hydraulická ?elní konzole, nezávislé topení, TP, SPZ, platná STK , Cena 190 000 K? + DPHMO?NO DOKOU...
     Cena 190 000,00 K? (~7 352,09 €) (bez DPH)
     E-mail: matousek.v@volny.cz
     Telefon: +420 731568628
     ?al?ie kontakty: WWW.STAVEBNI-STROJE.CZ
     AUSA DEMPR
     Zadané 14. 01. 2020, typ inzercie: predám dumper,r.v. 2007,motohodín 1301,nosnost 1.5T
     Cena 175 000,00 K? (~6 771,66 €) (bez DPH)
     E-mail: janajackson@seznam.cz
     Telefon: 731487623
     ?al?ie kontakty: www.bagrymoravia.cz

     天天影视色香欲综合网

     Ak by ste pre svoj stroj nemali prácu, po?i?ali by ste ho bez strojníka inej firme?

     7%
     22%
     0%
     7%
     64%
     Celkem hlas?: 45

     Fórum - nové príspevky

     • Vzpěry do minibagru
     • V?kres - adaptér na rychloupínák Schaeff
     • UDSky....něco pro znalce
     • Demolice nas bawi :)
     • Svahovka z Polska
     • jcb 3cx
     • UNC-O60
     • unc 061
     • V?kres - adaptér na rychloupínák Schaeff
     • powertilt-oto?ná hlava
     • V?kres - adaptér na rychloupínák Schaeff
     • UDSky....něco pro znalce
     • Longhini Idrodumper prosím o radu
     • JCB 4CX - hadica s atypickou koncovkou
     • UDSky....něco pro znalce
     • Podvodní prodejci stroj?
     • Svět viděn? z bagru aneb fotky z pohledu strojníka
     • V?kres - adaptér na rychloupínák Schaeff
     • UDSky....něco pro znalce
     • Zeppelin ZRH 14
     • V?kres - adaptér na rychloupínák Schaeff
     • UDSky....něco pro znalce
     • V?kres - adaptér na rychloupínák Schaeff
     • Bělorus
     • Neplati?i - aneb komu se vyhnout!
     • JCB 4CX - hadica s atypickou koncovkou
     • Minibagr pro stavbu RD
     • V?kres - adaptér na rychloupínák Schaeff
     • Zeppelin ZRH 14
     • JCB 4CX - hadica s atypickou koncovkou
     Renomag
     reklama